Wetenschap en onderzoek

De IC afdelingen van IC west werken samen om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de beste behandeling van IC patienten. Het kan zijn dat u tijdens de IC opname van u of uw familielid door ons benaderd wordt of u aan een van onze lopende onderzoek wilt deelnemen

Lopende studies binnen IC West:

Zuurstof tijdens beademing

Beademing is levensreddend maar kan op zichzelf ook schade aan de longen veroorzaken. Een van de schadelijke componenten van beademing is zuurstof. Het lijkt erop dat zowel te veel als te weinig zuurstof schadelijk kan zijn voor de long. Inmiddels hebben wij een aantal grote studies afgerond naar de goede en minder goede aspecten van zuurstof tijdens beademing.

Hier vindt u een overzicht van de door ons gepubliceerde artikelen hierover.

Het beste teugvolume tijdens beademing

Veel patienten worden tijdens de opname op de IC beademd. Beademing is levensreddend maar kan op zichzelf ook schade aan de longen veroorzaken. In de PREVENT studie doen we onderzoek naar wat het beste teugvolume is bij IC patienten de nog geen long schade hebben ontwikkeld. Hier kunt u meer te weten komen over deze studie.

Informatie voor proefpersonen van de PREVENT studie kunt u hier downloaden.

Ontsteking in de long tijdens hartchirurgie

Patienten die hartchirurgie ondergaan ontwikkelen soms ontseking in de long. In de INFLAME studie worden patienten geincludeerd die hartchirurgie ondergaan en wordt gekeken naar verschillende factoren die van belang zijn of patienten wel of geen ontseking van de long ontwikkelen. Via deze link kunt u meer te weten komen over de iNFLAME studie. 

Informatie voor proefpersonen van de iNFLAME studie kunt u hier downloaden.

Rontgen of echo bij plaatsen van centraal veneuze catheter

De afdeling IC van het Groene Hart ziekenhuis participeert in de COMBUX studie (Comparison of Bedside Ultrasound with Chest X-ray for confirmation of central venous catheter position and potential complications]. In deze door het VUMC geinitieerde studie wordt vergeleken of de bevestiging van de centrale veneuze katheter positie het beste gedaan kan worden middels echografie of met rontgen fotos van de borst. Het doel van dit onderzoek is ook om te verifiëren of echografie geschikt is om de complicaties, die kunnen ontstaan bij het inbrengen van een centraal veneuze katheter, op te sporen.

VIP-1 studie

De Intensive Care van het HagaZiekenhuis participeert in de VIP-1 studie , een groot Europees onderzoek (met Nederlandse coördinatie via de afdeling Intensive Care UMC Utrecht) naar frequentie, Intensive Care ligduur, ernst van ziekte en sterfte van 80-plussers opgenomen op de Intensive Care. Hierbij wordt de waarde onderzocht van het gebruik van een simpele “kwetsbaarheids” schaal, waarbij het dagelijks functioneren in de thuissituatie voorafgaand aan de IC opname in kaart wordt gebracht. Voor meer informatie zie deze link.

PACER trial

Het HagaZiekenhuis en het LUMC participeren in de PACER-trial, geïnitieerd door het AMC. In deze vergelijkende studie wordt de noodzaak van transfusie van bloedplaatjes onderzocht voor het plaatsen van een centraal veneuze lijn bij patiënten met een sterk verlaagd aantal bloedplaatjes.

INOX ICU

In de INOX ICU studie wordt een non invasieve meting van de mitochondriële oxygenatie voor en na bloedtransfusie uitgevoerd. De studie loopt sinds Mei 2017 in het LUMC