Donderdagavond 25 januari vindt in het Reinier de Graaf Gasthuis het symposium “Grenzen aan de (IC) Zorg” plaats.

Zes gerenommeerde experts uit het veld, waaronder Hans van der Hoeven (hoogleraar IC uit Nijmegen) en Hans van Delden (hoogleraar Ethiek) en een vertegenwoordiger van het ministerie van VWS, zullen spreken over de grenzen van de levensverlengende zorg. Het doel is om de kwaliteit van zorg in de laatste levensfase te verbeteren door het leveren van gepaste zorg en onnodige en ongewenste behandelingen te voorkomen.

De avond begint met een Italiaans buffet en is geaccrediteerd, inschrijving via het emailadres in de uitnodiging is gewenst.

[attach 1]