Op woensdag 17 oktober 2018 organiseert de Intensive Care van het Reinier de Graaf Gasthuis voor de 13e maal de RICCA, de Regionale Intensive Care Casus Avond.

Ik wil u, uw collega’s alsmede IC-verpleegkundigen van harte uitnodigen. Het is een ideale gelegenheid om uw arts-assistenten met een mooie casus-presentatie op het podium te laten schitteren. Accreditatie voor 3 uur zal worden aangevraagd bij NIV en de overige IC-moederspecialismen..

De beste casus zal met de RICCA-wisseltrofee beloond worden. Spreektijd is maximaal 12 minuten inclusief discussie.

Ik verzoek u om vóór 3 oktober 2018 de casus van uw kliniek aan te melden via P.Tangkau

Wilt u tevens ivm. de catering via hetzelfde emailadres P.Tangkau doorgeven met hoeveel personen uw kliniek vertegenwoordigd zal zijn?

Het is mogelijk dat ik enkele collega’s van uw vakgroep abusievelijk niet in de mailing heb meegenomen. Ik verzoek u dan ook zekerheidshalve de collega’s van uw vakgroep te informeren over de RICCA.

Ik hoop u en uw IC-team te mogen verwelkomen op woensdag 17 oktober 2018 vanaf 17:15 uur in de conferentiezalen Melkmeisje 1 & 2 op de 5everdieping van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft.

Van 17:15 tot 18:30 uur kunt u deelnemen aan het inmiddels befaamde Indische buffet. De presentaties van de casussen starten om 18:30 precies.