Extracorporele Membraan Oxygenatie (ECMO)

Binnen IC West kunnen patienten behandeld worden met ECMO

Wat is ECMO?

ECMO staat voor Extra Corporele Membraan Oxygenatie. Dit is een behandelingsmethode die de functie van het hart en longen grotendeels over kan nemen. De eigen longen of het eigen hart krijgen dan de kans om te rusten en te genezen. Het ECMO systeem bestaat uit een kunstlong en een bloedpomp. ECMO is een invasieve, ingrijpende en relatief nieuwe behandeling die voor de patienten van IC West plaats kan vinden in het ECMO Centrum Leiden in het LUMC.

ECMO behandeling is op twee manieren toe te passen. Door het inbrengen van twee canules in grote aderen in de hals en de lies kan de longfunctie worden ondersteunt, dit heet veno veneuze ECMO.

Door inbrengen van twee canules waarbij een in de slagader (meestal bij het sleutelbeen) en een in een grote ader wordt geplaatst kunnen zowel de hart als longfunctie worden overgenomen. Dit heet veno arteriele ECMO.

Ervaring met ECMO

ECMO is een relatief nieuwe behandeling. In de afgelopen jaren is er binnen IC West veel ervaring opgedaan met ECMO behandeling. ECMO wordt op dit moment alleen toegepast op de locatie LUMC en hier zijn alle artsen en een groot deel van de verpleegkundigen getraind om ECMO zorg te kunnen bieden.

 

Een deel van onze artsen heeft zich gespecialiseerd als “ECMO intensivist” onder andere door het behalen van het Europese ECMO diploma. Inmiddels behandelen wij zo een 35 volwassenen en kinderen per jaar met ECMO.

In April 2017 heeft het ECMO centrum van het LUMC de felbegeerde Extracoporeal Life Support Organization (ELSO) center of excellence erkenning gekregen (Gold level). In Europa hebben maar zes andere medische centra een zelfde level van erkenning als het ECMO centrum van IC West. Gold level erkenning wordt alleen gegeven aan centra waar de medische zorg, maar ook de scholing van medewerkers, op zeer hoog niveau plaats vindt.

Voor wie en waar is ECMO beschikbaar binnen IC West?

Binnen IC West is ECMO beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft. Indicaties zijn ernstige long problemen, acuut hartfalen of bij patienten in het kader van een reanimatie een ECMO behandeling krijgen. Patienten met een ECMO indicatie die zich in een van de andere klinieken van IC West presenteren kunnen terecht in het LUMC.

In sommige gevallen zullen patienten uit IC West voor ECMO verwezen worden naar het Erasmus Medisch Centrum waar de IC ook een uitgebreide ervaring heeft met ECMO behandeling.