In April 2017 heeft het ECMO centrum van het LUMC de felbegeerde Extracoporeal Life Support Organization (ELSO) center of excellence erkenning gekregen (Gold level). In Europa hebben maar zes andere medische centra een zelfde level van erkenning als het ECMO centrum van IC West. Goild level erkenning wordt alleen gegeven aan centra waar de medische zorg, maar ook de scholing van medewerkers, op zeer hoog niveau plaats vindt.

Zie hier de centra die wereldwijd als center of excellence zijn erkend: https://www.elso.org/Excellence/CentersofExcellence.aspx (LUMC wordt na het Euro-ELSO congres in Maastricht toegevoegd).