Refereeravond acuut en acuut op chronisch leverfalen

Dinsdag 30 Oktober zal in het LUMC een refereer avond worden gehouden met als onderwerp “acuut en acuut op chronisch leverfalen"

De afdelingen MDL en Intensive Care van het LUMC slaan de handen ineen om een regionale nascholing aan te bieden over een van de meest dramatische, zorgintensieve en multidisciplinaire klinische presentaties: Acuut Leverfalen en Acuut op Chronisch Leverfalen.

Tijdens deze avond zullen specialisten uit het expertteam van ALF/ACLF van de MDL, Intensive Care en Heelkunde met een aantal presentaties de ‘State of the Art’ met u doornemen in een interactieve setting. De innerlijke mens versterken we door u tevoren een Indisch buffet te bieden.

uitnodiging lever nascholing 30-10-2018.pdf

RDGG refereeravond 2018

Op woensdag 17 oktober 2018 organiseert de Intensive Care van het Reinier de Graaf Gasthuis voor de 13e maal de RICCA, de Regionale Intensive Care Casus Avond.

Ik wil u, uw collega’s alsmede IC-verpleegkundigen van harte uitnodigen. Het is een ideale gelegenheid om uw arts-assistenten met een mooie casus-presentatie op het podium te laten schitteren. Accreditatie voor 3 uur zal worden aangevraagd bij NIV en de overige IC-moederspecialismen..

De beste casus zal met de RICCA-wisseltrofee beloond worden. Spreektijd is maximaal 12 minuten inclusief discussie.

Ik verzoek u om vóór 3 oktober 2018 de casus van uw kliniek aan te melden via P.Tangkau

Wilt u tevens ivm. de catering via hetzelfde emailadres P.Tangkau doorgeven met hoeveel personen uw kliniek vertegenwoordigd zal zijn?

Het is mogelijk dat ik enkele collega’s van uw vakgroep abusievelijk niet in de mailing heb meegenomen. Ik verzoek u dan ook zekerheidshalve de collega’s van uw vakgroep te informeren over de RICCA.

Ik hoop u en uw IC-team te mogen verwelkomen op woensdag 17 oktober 2018 vanaf 17:15 uur in de conferentiezalen Melkmeisje 1 & 2 op de 5everdieping van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft.

Van 17:15 tot 18:30 uur kunt u deelnemen aan het inmiddels befaamde Indische buffet. De presentaties van de casussen starten om 18:30 precies.

Samenwerking HMC en LUMC

HMC en LUMC willen de huidige samenwerking verstevigen en die op nieuwe terreinen onderzoeken. Doel is het verder verbeteren van toegankelijke en innovatieve zorg voor patiënten in de regio Den Haag-Leiden. In januari 2018 start een verkenning hoe deze samenwerking tot stand kan komen.

ECPR in LUMC

Vanaf januari 2018 wordt er in het LUMC naast VA en VV ECMO, in het kader van de INCEPTION studie ECMO Cardio Pulmonary Resuscitation (ECPR) toegepast na out of hospital cardiac arrest. Voorlopig komen alleen patiënten van 18 tot 70 jaar, na witnessed out of hospital arrest op basis van VF/VT/AED shock en potentiele time to run < 1 uur in aanmerking voor ECPR. Voor deze patiëntengroep zijn door het LUMC twee extra cardiohelp apparaten aangeschaft naast de zes ECMO systemen die wij voor andere indicaties gebruiken. Buiten het studieprotocol kan er op termijn, in overleg, ECPR plaatsvinden voor bijzondere indicaties (bv massale longembolie).

Symposium “Grenzen aan de (IC) Zorg”

Donderdagavond 25 januari vindt in het Reinier de Graaf Gasthuis het symposium “Grenzen aan de (IC) Zorg” plaats.

Zes gerenommeerde experts uit het veld, waaronder Hans van der Hoeven (hoogleraar IC uit Nijmegen) en Hans van Delden (hoogleraar Ethiek) en een vertegenwoordiger van het ministerie van VWS, zullen spreken over de grenzen van de levensverlengende zorg. Het doel is om de kwaliteit van zorg in de laatste levensfase te verbeteren door het leveren van gepaste zorg en onnodige en ongewenste behandelingen te voorkomen.

De avond begint met een Italiaans buffet en is geaccrediteerd, inschrijving via het emailadres in de uitnodiging is gewenst.

[attach 1]