Nieuws IC West blog

Refereeravond acuut en acuut op chronisch leverfalen

Dinsdag 30 Oktober zal in het LUMC een refereer avond worden gehouden met als onderwerp “acuut en acuut op chronisch leverfalen" De afdelingen MDL en Intensive Care van het LUMC slaan de handen ineen om een regionale nascholing aan te bieden over een van de meest...

Lees meer

RDGG refereeravond 2018

Op woensdag 17 oktober 2018 organiseert de Intensive Care van het Reinier de Graaf Gasthuis voor de 13e maal de RICCA, de Regionale Intensive Care Casus Avond. Ik wil u, uw collega’s alsmede IC-verpleegkundigen van harte uitnodigen. Het is een ideale gelegenheid om uw...

Lees meer

Samenwerking HMC en LUMC

HMC en LUMC willen de huidige samenwerking verstevigen en die op nieuwe terreinen onderzoeken. Doel is het verder verbeteren van toegankelijke en innovatieve zorg voor patiënten in de regio Den Haag-Leiden. In januari 2018 start een verkenning hoe deze samenwerking...

Lees meer

ECPR in LUMC

Vanaf januari 2018 wordt er in het LUMC naast VA en VV ECMO, in het kader van de INCEPTION studie ECMO Cardio Pulmonary Resuscitation (ECPR) toegepast na out of hospital cardiac arrest. Voorlopig komen alleen patiënten van 18 tot 70 jaar, na witnessed out of hospital...

Lees meer

Regionale ECMO refereeravond

10 Januari 2018 vindt er een regionale refeeravond plaats n het LUMC in het kader van het tienjarig bestaan van het ECMO centrum. Accrediatie is aangevraagd. Aanmelden via...

Lees meer

Symposium “Grenzen aan de (IC) Zorg”

Donderdagavond 25 januari vindt in het Reinier de Graaf Gasthuis het symposium “Grenzen aan de (IC) Zorg” plaats. Zes gerenommeerde experts uit het veld, waaronder Hans van der Hoeven (hoogleraar IC uit Nijmegen) en Hans van Delden (hoogleraar Ethiek) en...

Lees meer

Regionale Intensive Care Casus Avond

Op donderdag 26 oktober 2017 organiseert de Intensive Care van het Reinier de Graaf Gasthuis voor de 12emaal de RICCA, de Regionale Intensive Care Casus Avond. Ik wil u, uw collega’s alsmede IC-verpleegkundigen van harte uitnodigen. Het is een ideale gelegenheid om uw...

Lees meer

Contract IC West ondertekend

Het concept voorstel voor verregaande samenwerking dat de ICs van IC west in de afgelopen maanden hebben opgesteld is goedgekeurd door alle raden van bestuur van de deelnemende ziekenhuizen. Op dit moment ligt de overeenkomst ter beoordeling aan de diverse raden van...

Lees meer

Regionaal post reanimatie protocol

Per 1 mei gaat het nieuwe regiobrede temperatuurbeleid na reanimatie in. Het protocol is tot stand gekomen in overleg met het Alrijne ziekenhuis en het Groene Hart ziekenhuis. Er wordt nog overlegd mat de andere ziekenhuizen van regio West of het protocol ook in de...

Lees meer