Symposium “Grenzen aan de (IC) Zorg”

Donderdagavond 25 januari vindt in het Reinier de Graaf Gasthuis het symposium “Grenzen aan de (IC) Zorg” plaats.

Zes gerenommeerde experts uit het veld, waaronder Hans van der Hoeven (hoogleraar IC uit Nijmegen) en Hans van Delden (hoogleraar Ethiek) en een vertegenwoordiger van het ministerie van VWS, zullen spreken over de grenzen van de levensverlengende zorg. Het doel is om de kwaliteit van zorg in de laatste levensfase te verbeteren door het leveren van gepaste zorg en onnodige en ongewenste behandelingen te voorkomen.

De avond begint met een Italiaans buffet en is geaccrediteerd, inschrijving via het emailadres in de uitnodiging is gewenst.

[attach 1]

Regionale Intensive Care Casus Avond

Op donderdag 26 oktober 2017 organiseert de Intensive Care van het Reinier de Graaf Gasthuis voor de 12emaal de RICCA, de Regionale Intensive Care Casus Avond.

Ik wil u, uw collega’s alsmede IC-verpleegkundigen van harte uitnodigen. Het is een ideale gelegenheid om uw arts-assistenten met een mooie casus-presentatie op het podium te laten schitteren. Dit jaar worden er tevens 2 keynote lectures verzorgd door de veiligheidsregio Haaglanden/GHOR en een traumachirurg. Accreditatie voor 3 uur zal worden aangevraagd bij NIV, de overige IC-moederspecialismen en bij de NVSHA. Voor verpleegkundigen is helaas geen accreditatie.

De beste casus zal met de RICCA-wisseltrofee beloond worden.

Contract IC West ondertekend

Het concept voorstel voor verregaande samenwerking dat de ICs van IC west in de afgelopen maanden hebben opgesteld is goedgekeurd door alle raden van bestuur van de deelnemende ziekenhuizen. Op dit moment ligt de overeenkomst ter beoordeling aan de diverse raden van bestuur. Wij zijn heel blij en trots dat de samenwerking nu ook een officiële start heeft gekregen.
De stuurgroep van IC West is inmiddels al bezig om allerlei zaken vorm te gaan geven. Zo zijn we een regio dag aan het opzetten en wordt er op meerdere locaties onderzocht hoe we video conferencing tussen de verschillende ICs kunnen gaan opzetten.
De concept overeenkomst is te downloaden vanaf het besloten deel van de website.

Regionaal post reanimatie protocol

Per 1 mei gaat het nieuwe regiobrede temperatuurbeleid na reanimatie in. Het protocol is tot stand gekomen in overleg met het Alrijne ziekenhuis en het Groene Hart ziekenhuis. Er wordt nog overlegd mat de andere ziekenhuizen van regio West of het protocol ook in de andere ziekenhuizen van kracht zal worden.

Belangrijkste veranderingen zijn dat

1. We een temperatuur na gaan streven van 36 graden bij een EMV score <8 na reanimatie na IHCA en OHCA.

2. Na 24 uur wordt de sedatie gestaakt

3. Bij niet wakker worden (M < 6 na 1 uur) houden we gedurende 48 uur nog een temperatuur < 37,5 graden celsius (dus totaal 72 uur temperatuurcontrole), zo nodig hiervoor actief koelen en sederen

4. Bij wel wakker worden na 1 uur gaan we niet meer sederen om de temperatuur <37,5 te houden, maar zullen we wel b.v. paracetamol geven.

Hier is de link naar het protocol: http://icwest.nl/wp-content/uploads/2017/04/Regio-breed-reanimatie-protocol.pdf

ELSO centre of excellence

In April 2017 heeft het ECMO centrum van het LUMC de felbegeerde Extracoporeal Life Support Organization (ELSO) center of excellence erkenning gekregen (Gold level). In Europa hebben maar zes andere medische centra een zelfde level van erkenning als het ECMO centrum van IC West. Goild level erkenning wordt alleen gegeven aan centra waar de medische zorg, maar ook de scholing van medewerkers, op zeer hoog niveau plaats vindt.

Zie hier de centra die wereldwijd als center of excellence zijn erkend: https://www.elso.org/Excellence/CentersofExcellence.aspx (LUMC wordt na het Euro-ELSO congres in Maastricht toegevoegd).