Wij zijn IC West

IC West is het samenwerkingsverband van negen Intensive Care afdelingen in het Westen van Nederland.
Door samen te werken zorgen wij voor de beste en meest efficiente intensive care zorg voor onze regio.

Vragen over IC West

Wat is IC West?
In de IC regio West participeren ziekenhuizen die met elkaar het gehele aanbod van IC-patiëntenzorg leveren en afspraken hebben gemaakt over supra regionale zorg zoals brandwonden- en transplantatiezorg. De IC regio West bestrijkt de provincie Zuid Holland met onder andere de historische steden Delft, Leiden, Gouda en Den Haag, het Westland, de Zuid-Hollandse kust en het Groene Hart. In de regio wonen ongeveer 1,6 miljoen mensen en dat is 10% van het totaal aantal inwoners van Nederland. Binnen de IC regio zijn drie netwerken actief.

IC netwerk Hollands-Midden: Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp en het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

IC netwerk HMC: Haaglanden Medisch Centrum met lokaties Westeinde, Antoniushove en Bronovo.

IC netwerk Reinier Haga Groep: De Reinier Haga Groep met lokaties HagaZiekenhuis in den Haag, Reinier de Graaf in Delft en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer.

De drie netwerken werken samen binnen IC West om de beste, snelste en meest efficientie zorg te garanderen voor iedereen binnen onze regio.

Hoe werken wij samen?
Niet ieder ziekenhuis kan alle vormen van zorg bieden, maar samen kunnen we veel meer. Wij werken samen zodat wij met elkaar onze patienten alle zorg kunnen bieden die zij nodig hebben. Door van elkaars kracht gebruik te maken kunnen we onze patienten altijd de beste zorg op de beste plek binnen onze regio bieden.

Binnen de netwerken is er dagelijks contact. Ook met betrekking tot scholing en deskundigheidsbevordering werken wij nauw samen.

Waarom worden patienten overgeplaatst binnen IC West?
Soms worden patienten overgeplaatst van het ene ziekenhuis naar het andere binnen onze regio. Dat kan zijn omdat een patient een bepaalde vorm van zorg nodig heeft die in een van onze ziekenhuizen niet kan worden geleverd maar in een ander wel. Dan plaatsen we de patient over naar een geschiktere plek.

Ook kan het zo zijn dat we een patient overplaatsen binnen IC West omdat de specifiek zorg voor die patient ook elders kan plaatsvinden binnen onze regio en wij zo ruimte kunnen maken voor patienten die specifieke zorg nodig hebben die alleen in het overplaatsende ziekenhuis kan worden geboden.

Een ding is zeker: overal binnen IC West vindt excellente zorg plaats. Wij werken intensief samen om ervoor te zorgen dat op elke IC de zorg het allerbeste is.

Wat gebeurt er als een patient wordt overgeplaatst?
Als een patient wordt overgeplaats zal dit gebeuren middels een mobiele intensive care transport (MICU). Meestal maken wij gebruik van de MICU Zuid West Nederland waar ook een aantal intensivisten van IC West deels werkzaam is. Soms kan een patient met een gewone ambulance worden overgeplaatst waarbij als het nodig is een IC arts mee gaat.
Hoe zorgen wij ervoor dat speciale zorg overal kan worden gewaarborgd?
Juist door samen te werken kunnen wij ervoor zorgen dat we alle behandelingen continue kunnen aanbieden aan iedereen binnen onze regio. Door samen te werken en patienten over te plaatsen tussen onze ziekenhuizen garanderen wij optimale zorg voor iedereen binnen de regio. Zie hieronder voor het aanbod van zeer gespecialisserde zorg (oa ECMO) binnen onze regio.

Dit zijn de Intensive Care afdelingen van IC West

Wij werken binnen IC West samen met verschillende Intensive Care afdelingen, zodat wij met elkaar onze patienten alle zorg kunnen bieden die zij nodig hebben.